WIE ZIJN WIJ?

BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. is een besloten vennootschap.
Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens? Wij zijn als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres                     : Johannes Bosboomstraat 25
Postcode                                             : 7312 LM
Plaats                                                   : Apeldoorn
KvK nr.                                                  : 08148457
Telefoonnummer                              : 055-3551626
E-mailadres                                        : info@bisselingbv.nl

 

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geven wij aan dat wij voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-Privacyverordening).

BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook gebruikers van de website en webshop, http://www.bisselingbv.nl

Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die wij van jou ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen.

Het komt echter wel voor dat wij gegevens delen met anderen, omdat zij ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder, marketeer of hostingpartij.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten van BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. Wees je er dus van bewust dat BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op de website van BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegeven.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. van jou kan verwerken:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Inloggegevens account;
– Klantnummer;
– Jouw bestelgegevens;
– Bankrekeningnummer;
– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Gegevens over jouw surfgedrag;
– Internetbrowser en apparaat type;
– Jouw locatiegegevens;
– Jouw IP-adres;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals financiële of medische gegevens) van klanten, betrokkenen of websitebezoekers, tenzij deze actief aan ons zijn verstrekt.

Kinderen
BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@bisselingbv.nl
Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moeten wij doelen hebben bepaald. Dat hebben we dan ook gedaan.

Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je een van onze producten koopt en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. verstrekt.

 

Bovendien moeten de doelen van de gegevensverwerking gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

  1. Het algemeen belang;
  2. Het gerechtvaardigd belang;
  3. Vitale belangen;
  4. Op basis van een overeenkomst;
  5. Op basis van een wettelijke plicht;
  6. Op basis van toestemming.

 

Voor ieder doel voor het verwerken van persoonsgegevens, moet BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. een grondslag hebben. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

 

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
(en je kunt je weer gemakkelijk uitschrijven)
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten. Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account te maken. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om producten of diensten te leveren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Om jouw bezoek aan de website te kunnen analyseren Dit is vooralsnog anoniem, tenzij jij hiervoor toestemming geeft middels de cookiemelding op onze website/ (Anonieme gegevens vallen niet onder de werking van de AVG)
8. Om ons aanbod te kunnen verfijnen en een gerichter aanbod te kunnen maken Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
9. BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte. Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dit heet profilering), zoals een Facebook-pixel. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bisseling Installatietechniek B.V.) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw voor- en achternaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden
Jouw adresgegevens 7 jaar (Belastingwetgeving) Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden
Jouw telefoonnummer Totdat jij jouw account verwijdert Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier of omdat jij een account hebt aangemaakt
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van onze nieuwsbrief Zodat wij jou kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier
Inloggegevens account Totdat jij jouw account verwijdert Omdat jij een account hebt aangemaakt
Klantnummer Totdat jij jouw account verwijdert Omdat jij een account hebt aangemaakt
Jouw bestelgegevens 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Bankrekeningnummer  Totdat jij jouw account verwijdert Omdat jij een account hebt aangemaakt
Gegevens over jouw activiteiten op de website (Google Analytics) 26 maanden na websitebezoek BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Gegevens over jouw surfgedrag 26 maanden na website bezoek BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Internetbrowser en apparaat type 26 maanden na websitebezoek BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Jouw locatiegegevens 26 maanden na websitebezoek BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Jouw IP-adres 26 maanden na websitebezoek BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de opdracht Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

 

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan anderen, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou ofwel omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven ofwel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (verwerkers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met de derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoeven wij geen verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Met de volgende derden deelt BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Boekhouder Verwerkingsverantwoordelijke Om de BTW-aangifte te doen en de jaarstukken op te maken Inkoop- en verkoopfacturen
Email- en websiteprovider (hostingpartij) Verwerker Voor de website en e-mails Versleutelde gegevens
Webwinkelsoftware-partij Verwerker Voor het inrichten van de webshop en het kunnen verzenden van nieuwsbrieven Versleutelde gegevens dan wel naam, achternaam en emailadres (nieuwsbrief)
Bank Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen voor mij te genereren Bankrekeningnummer, naam
Betaaldienst Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren Bankrekening, naam, adres, bedrijfsnaam
Tussenpartij betalingen Verwerker Als collector van Ideal betalingen Naam, bankrekening
Webdesigner Verwerker Om de website te bouwen of te optimaliseren Jouw bestellingen, gegevens contactformulier of inschrijvers nieuwsbrief
Verzendpartij Verwerker Printen verzendlabel en verzending Naam, adres- en bestelgegevens
Diverse derde-partijen die worden ingezet in de uitvoering van een opdracht (specialistische dienstverlening) Verwerkingsverantwoordelijk Dit betreffen kortdurende opdrachten dus AVG-technisch gezien is er geen

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens, die door BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. worden verwerkt, in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

a. Je kunt jouw eigen gegevens inzien, corrigeren of verwijderen, indien je een account hebt aangemaakt via de webshop.

 

  1. Andere verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar info@bisselingbv.nlTermijn

BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Jij hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V.
Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

INDIENEN KLACHT
BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, als je van mening bent dat BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nationale toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een klacht indienen kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en goed wordt getoond. Daarnaast worden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen voor het gebruiksgemak bewaard. Onze website kan hiermee ook meteen worden geoptimaliseerd.

Afmelden en verwijderen cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele, analytische en tracking cookies
BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V..
Bij het plaatsen van functionele en analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen.

BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. maakt geen gebruik van tracking cookies of affiliate cookies.

 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google in elk geval niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen dit onder meer aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

De website van BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maken wij altijd gebruik van enkel bekende beveiligde Wifi-netwerken, tenzij wij om gewichtige redenen gebruik moeten maken van onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Onze devices en smartphones zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en iriscan.
Wij werken de plugins en thema van de website/shop regelmatig bij en wij maken gebruik van anti-virussystemen op inkomende en uitgaande e-mails. Ook hebben wij extra beveiligingsmaatregelen getroffen door het aantal login-pogingen te maximaliseren.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door BISSELING INSTALLATIETECHNIEK B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: info@bisselingbv.nl

WIJZIGINGEN
Als wij wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring, dan zullen wij steeds de nieuwste versie hiervan plaatsen op onze website.